Nekretnine za prodaju, Sveti Ivan Žabno - lokacija Novi Glog