BN Komentar 20.07.2019.

BN indeks je u odnosu na isto razdoblje prošle godine narastao za 4,68 %, a u odnosu na početak godine 3,61 %.
Možemo zaključiti da su cijene nekretninama i to posebno stambenim doživjele početkom ove godine najviši rast od 2008 godine. Uvijek treba naglasiti da taj rast nekretnina nije jednak za sve nekretnine i sve županije.
Kod prosječne cijene za cijelu Hrvatsku treba uzeti u obzir da se u županijama s manjim rastom cijena nije povećao niti promet nekretninama. Tako da u statistici sve većim brojem sudjeluju upravo ona područja koja su u manjini ali i sa povećanom potražnjom.

Porast tražene cijene nekretnina je još uvijek za nekoliko postotaka veći nego što je rast realiziranim vrijednostima nekretnina. Većina oglašenih nekretnina ipak ne pronalazi kupca što jasno pokazuje da su nekretnine uglavnom precijenjene.
Stambena novogradnja je i dalje motor rasta prosječnim cijenama i sve teže vuče cijene rabljenim nekretninama, jer će kupaca u narednom periodu biti sve manje.
Početkom jeseni će se još kratkotrajno osjetiti povećanje potražnje za određenim nekretninama zbog državnih subvencija.
Vlasnici nekretnina, ukoliko žele prodati nekretninu, trebali bi to učiniti u narednih godinu dana, ali bi svakako trebali traženu cijenu prilagoditi tržištu.
Predviđa se usporen rast cijena u narednim mjesecima i to posebno u odnosu na početak godine.

BN komentar: stručnjaci Burze nekretnina

BN Index

BN indeks je jedinstveni indeks koji prati kretanja cijena stambenih nekretnina na području Republike Hrvatske. BN indeks se temelji na podacima postignutih cijena tipičnih nekretnina na tipičnim lokacijama iz baze Burze nekretnina. BN indeks se objavljuje jednom mjesečno.

BN indeks 06/2019

191,2

Promjena u odnosu na prošli mjesec

0,40%

Promjena u odnosu na godinu dana

4,68%

U odnosu na početak godine

3,61%

Tražene i postignute cijene

Graf pokazuje kretanje traženih i postignutih cijena, od 1997.-2018.g., u HR za stanogradnju

Tražene i postignute cijene legenda
 

Prosječno postignute cijene

Graf prikazuje odnos između realiziranih cijena stambenih nekretnina za Grad Zagreb, Jadran i cijelu Hrvatsku, a na temelju podataka iz baze Burze nekretnina.

Prosječno postignute cijene legenda