Nekretnine za prodaju, Saborsko - lokacija Begovac