Stan, Srdoči, Rijeka

Površina: 102.40 m²   Cijena: 370,000.00 €
Broj soba: 3

U ponudi imamo stan modernog dizajna i arhitekture na odličnoj lokaciji u Rijeci. Stambena zgrada je u izgradnji, a planirani rok useljenja je krajem ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 31,911.00 m²   Cijena: 319,110.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 16, međusobno povezanih katastarskih čestica ukupne površine 31.911,00m2, odnosno katastarske čestice: br. 298/1; br.298/2; br.298/3; ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 6,115.00 m²   Cijena: 61,150.00 €
Broj soba:

Ponudu čini građevinsko zemljište - katastarske čestice br.294/1 K.O.Brkač. Predmetno zemljište nalazi se, prema dobivenoj Lokacijskoj informaci ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 36,911.00 m²   Cijena: 332,199.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 11 međusobno povezanih katastarskih čestica i to katastarske čestice: br.294/1; br.284; br.285; br.273; br.286/1; br.286/2; br.279; br ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 15,901.00 m²   Cijena: 174,911.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 3, međusobno povezanih, građevinskih zemljišta ukupne površine 15.901,00m2, odnosno katastarske čestice: br.288/2; br.288/3 i br.294 ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 5,454.00 m²   Cijena: 46,359.00 €
Broj soba:

Ponudu čini građevinsko zemljište - katastarska čestica br.557/2 K.O.Brkač. Predmetno zemljište nalazi se, prema dobivenoj Lokacijskoj informaci ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 9,528.00 m²   Cijena: 95,280.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 4, međusobno povezanih, zemljišta ukupne površine 9.528,00 m2, odnosno katastarske čestice: br.897/1; br.897/2; br.553/1 i br.898/1 K ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 42,581.87 m²   Cijena: 230,000.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 7 međusobno povezanih katastarskih čestica i to katastarske čestice: br.275; br.270/1; br.265/10; br.265/12; br.265/16; br.270/5 i br. ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 11,733.00 m²   Cijena: 117,730.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 13, međusobno povezanih, građevinskih zemljišta ukupne površine 11.773,00m2, odnosno katastarske čestice: br.562/3; br.563; br.564/1 ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 28,303.00 m²   Cijena: 283,030.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 10, međusobno povezanih, građevinskih zemljišta ukupne površine 28.303,00m2, odnosno katastarske čestice: br.309/1; br.309/2; br.302 ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 10,557.00 m²   Cijena: 105,570.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 4, međusobno povezanih, građevinskih zemljišta ukupne površine 10.557,00m2, odnosno katastarske čestice: br.609/9; br.609/11; br.606 ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 8,540.00 m²   Cijena: 99,000.00 €
Broj soba:

Ponudu čini 3, međusobno povezana, građevinska zemljišta ukupne površine 8.540,00m2, odnosno katastarske čestice: br.609/7; br.609/13 i br.606/2 ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 13,224.00 m²   Cijena: 145,464.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 2, međusobno povezana, građevinska zemljišta ukupne površine 13.224,00m2, odnosno katastarske čestice: br.291 i br.292 K.O.Brkač. P ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 8,230.00 m²   Cijena: 90,530.00 €
Broj soba:

Ponudu čini građevinsko zemljište - katastarska čestica br.293/1 K.O.Brkač. Predmetno zemljište nalazi se, prema dobivenoj Lokacijskoj informaci ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 8,050.00 m²   Cijena: 88,550.00 €
Broj soba:

Ponudu čini građevinsko zemljište - katastarska čestica br.553/9 K.O.Brkač. Predmetno zemljište nalazi se, prema dobivenoj Lokacijskoj informaci ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 18,162.00 m²   Cijena: 90,810.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 2, međusobno povezana, poljoprivredna zemljišta ukupne površine 18.162,00m2, odnosno katastarske čestice: br. 916/3 i br.916/2 sve K. ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 13,419.00 m²   Cijena: 147,609.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 2 građevinska zemljišta - katastarska čestica br.596/1 i br.605 K.O.Brkač. Predmetna zemljišta nalaze se, prema dobivenoj Lokacijsko ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 9,980.00 m²   Cijena: 109,780.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 2 građevinska zemljišta - katastarska čestica br.612/2 i br.613/2 K.O.Brkač, ukupne površine 9.980,00m2. Predmetna zemljišta nalaze ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 4,472.00 m²   Cijena: 40,248.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 5 građevinskih zemljišta i to katastarska čestica br.850; br.852/1; br.852/6; br.852/7 i br.853/1 K.O.Brkač, ukupne površine 4.472,0 ... vidi više

Zemljište, Motovun

Površina: 3,121.00 m²   Cijena: 34,331.00 €
Broj soba:

Ponudu čine 5 građevinskih zemljišta i to katastarska čestica br.576; br.578; br.580/1; br.580/2 i br.581 K.O.Brkač, ukupne površine 3.121,00m2. ... vidi više

...
...
10