Oglas više nije aktivan

  ,
Rijeka, Rijeka, Sušak
<p>Javna dražba - zemlji&scaron;te - Rijeka</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Utvrđuje se vrijednost nekretnina oznake;</li> </ol> <ul> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 574 &mdash; povr&scaron;ine 3695 m2, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika- Oprić, u iznosu od 1.171.500,00 kuna,</li> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 1747 &mdash; povr&scaron;ine 4054 m2, upisane u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac, u iznosu od 107.500,00 kuna.</li> </ul> <ol> <li>Nekretnine iz točke I. ovog zaključka prodavati Ge se na 2. usmenoj javnoj dražbi.</li> </ol> <p>Roči&scaron;te za prodaju (2. javna dražba) održati će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Frana Kurelca 3, soba 33/ V. kat,:</p> <p style="text-align: center;">12.prosinca 2019., u 12:00 h</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>III. &mdash; Vrijednost nekretnina iz točke I. ovog zaključka može se konačno utvrditi na roči&scaron;tu za prodaju (čl. 95. st.2. Ovr&scaron;nog zakona - &ldquo;Narodne novine&rdquo; br. 112/12 i 25/13 i 93/14; dalje OZ).</p> <ol> <li>Ovaj zaključak biti će obavijen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci (čl.3. OZ-a).</li> <li>Sud ovla&scaron;ćujem ovrhovoditelje da o svom tro&scaron;ku objave ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 95. st. 5. OZ-a).</li> <li>Uvjeti prodaje: (č1. 98. OZ-a):</li> <li>Prodaju se 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnina oznake k.č.br. 574, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić te 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnina oznake k.&cent;.br.1747, upisane u z.k.ul, 488 k.o. Veprinac, u suvlasni&scaron;tvu ovr&scaron;enima.</li> </ol> <p>Sadržaj izvatka iz zemlji&scaron;ne knjige i kopije katastarskog plana su razvidni na internetskim stranicama https://oss.uredjenazemlja.hr.</p> <p>Nekretnina oznake k.č.br. 574 upisana u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, sukladno u spisu prilazećem nalazu predmetnog vje&scaron;taka građevinske struke, predstavlja neuređeno zemlji&scaron;te koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja oko 450 metara od mora. Nema pristup s lokalne ceste, nepravilnog je oblika, manje visinske razlike, obraslo niskim raslinjem. Nekretnina oznake k.č.br.1747 upisana u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac predstavlja neuređeno zemlji&scaron;te, izvan građevinskog područja naselja, oko 750 metara od mora, odmaknuto od prometnice i infrastrukture, velike visinske razlike, obrasla &scaron;umom i gustim raslinjem.</p> <ol> <li>Utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke VI/I ovog zaključka jesu za;</li> </ol> <ul> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 574, upisane u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, u iznosu od 1.171.500,00 kuna,</li> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.č.br.1747, upisane u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac, u iznosu od 107.500,00 kuna.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Nekretnine iz točke VI/1 ovog zaključka ne mogu se na 2. dražbi prodati ispod 2 utvrđene vrijednosti, odnosno nekretnina oznake;</li> </ol> <ul> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.č.br. 574, upisana u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, ne ispod iznosa od 585.750,00 kuna,</li> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.č.br.1747, upisana u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac, ne ispod iznosa od 53.750,00 kuna (čl. 98. st.1. toč. 5. u svezi čl. 102. st. 2. OZ-a i čl. 84. Zakona o izmjenama i dopunama Ovr&scaron;nog zakona - &ldquo;Narodne novine&rdquo; br. 93/14).</li> </ul> <p>Poreze i pristojbe u vezi s porezom dužan je platiti kupac.</p> <ol> <li>Kupac je obvezan položiti kupovinu u roku od 30 dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi kupovinu, sud će rje&scaron;enjem prodaju oglasiti nevažećem i odrediti novu prodaju. Iz položenoga osiguranja namirit će se tro&scaron;kovi nove prodaje i naknaditi razlika izjedu kupovine postignute na prija&scaron;njoj prodaji i novoj prodaji (čl. 92. st. 1. toč. 6 i st. 2. u vezi s &eacute;l. 106. OZ-a).</li> <li>Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nizu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku koji će im za to biti određen (čl. 98. st.2. OZ-a)</li> <li>Nekretnine iz točke I. ovog zaključka biti Ge prodavane na usmenoj javnoj dražbi.</li> <li>Kao kupci mogu sudjelovati one pravne i fizičke osobe koje su najkasnije</li> </ol> <p>10.prosinca 2019. uplatile jamčevinu 10% (deset posto) od utvrđene vrijednosti nekretnine iz točke I. ovog zaključka, odnosno za nekretninu oznake;</p> <ul> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.&cent;.br. 574, upisanu u z.k.ul. 512 k.o. Ika-Oprić, iznos od 117.150,00 kuna,</li> <li>1/2 suvlasničkog dijela k.&cent;.br.1747 upisane u z.k.ul. 488 k.o. Veprinac iznos od 10.750,00 kuna.</li> </ul> <p>Jamčevina se uplaćuje na račun ovog suda broj IBAN HRO0323900011300002256, poziv na broj 1-01-61962015, model 00, s time da je kupac potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego &scaron;to sudac pristupi dražbi (čl. 98. st. 1. toč. 8. u svezi s čl. 99. i 103. st. 1. OZ-a). Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja javne dražbe (č1. 99. st. 4 OZ-a).</p> <ul> <li>Pozivaju se ovrhovoditelji da na ime tro&scaron;kova ovrhe (radi razgledavanja nekretnina) predujme iznos od 250,00 kuna na Žiro račun suda broj: IBAN HR032390001 1300002256, poziv na broj 1-01-61962015 i dokaz o uplati dostavi u spis u roku od 8 dana od dana zaprimanja ovog zaključka. Ako ovrhovoditelji ne predujme traženi iznos u dodijeljenom roku, a niti naknadno do dana odredbenog za razgledavanje nekretnine (4. prosinca 2019.), razgledavanje istih u prisutnosti sudskog ovr&scaron;itelja neće se provesti.</li> <li>Osobama zainteresiranim za kupnju predmetnih nekretnina iz točke I. ovog zaključka ovr&scaron;enik je dužan dopustiti da iste razgledaju 4. prosinca 2019. u prisutnosti sudskog ovr&scaron;itelja, pa se stoga pozivaju zainteresirane osobe, ovrhovoditelji i ovr&scaron;enik da pristupe 4. prosinca 2019.. u 12:00 sati u zgradu Općinskog suda u Rijeci, Rijeka, Frana Kurelca 3, soba 28/V. kat &mdash; sudski ovr&scaron;itelji, radi odlaska na predmetnu nekretninu u pratnji sudskog ovr&scaron;itelja ovog suda, a ovr&scaron;eniku se nalaze da omogući sudskom ovr&scaron;itelju i eventualno zainteresiranim osobama da 4. prosinca 2019. nekretnine razgledaju.</li> </ul> <p>Kontakt broj telefona radi eventualnog dogovora oko razgledavanja nekretnina te provjere jesu li ovrhovoditelji predujmili tro&scaron;ak izlaska službene osoba suda je &mdash; 051 211-100.</p>

Tip ponude:Prodaja

Cijena kvadrata:1.79 €/m²

Broj soba:

Godina izgradnje:

Cijena:7,215.60 €

Površina:4,054.00 m²

Stanje:

  

Orijentacija:

Grijanje:

Stolarija:

Prikaz na karti nije dostupan
Posrednik:

BONUS NEKRETNINE

Dodatne informacije: 01 555 4010, 091 255 4010

Ostali oglasi ovog oglašivača

ZATRAŽITE BESPLATAN KONTAKT

BESPLATNO ZATRAŽITE KONTAKT AGENTA
Provjeri rezultat


 
 
 
 

Koliko može vrijediti moja nekretnina?

Mogućnost direktnog kontakta agencije za detaljniju procjenu ovisno o lokaciji.
tri gumba e-mail adresa
Unesi podatke
saznaj cijenu
prodaj nekretninu

Zašto burza nekretnina?

  • Ponuda svih agencija članica na jednom mjestu
  • Više od 30 članica agencija na jednom mjestu
  • Samo provjerene nekretnine
  • Stvarne realizirane cijene nekretnina
  • Statistike/Trendovi
  • Profesionalni savjeti
  • 20 godina iskustva na tržištu nekretnina
  • Sve o tržištu nekretnina

O nama

Burza nekretnina djeluje na hrvatskom tržištu od 1996.g., organizirana je kao servis članova - poslovnih subjekata u djelatnostima vezanim za poslovanje nekretninama s područja Hrvatske, kojima pruža potporu u svakodnevnom poslovanju, te istovremeno omogućuje da se njihova međusobna suradnja odvija na najbrži i najjednostavniji način.

Temeljem Kodeksa etike poslovanja članovi Burze podržavaju profesionalno i korektno poslovanje na tržištu i odnose prema klijentima i drugim subjektima u djelatnosti.

Prijava na newsletter

Upišite svoju e-mail adresu.